HISTORIA
Korzenie Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy tkwią w Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego w sekcji mleczarskiej utworzonej na szczeblu krajowym. W 1990 roku w wyniku likwidacji Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich członkowie środowiska inżynieryjno-technicznego zrzeszonego w tej sekcji postanowili powołać Krajową Radę Mleczarstwa.
CZŁONKOWIE
Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy jest organizacją skupiającą 135 członków (na dzień 15.12.2020), dzięki którym dysponuje największym potencjałem intelektualnym i menadżerskim wśród instytucji działającym w polskim sektorze mleczarstwa. Potencjał ten jest wykorzystywany poprzez udział poszczególnych osób w kierowaniu podmiotami przetwórczymi, skupowymi, obrotu towarowego i różnymi instytucjami pracującymi dla potrzeb tej branży.
ZARZĄD
Władze Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy - Kadencja 2017-2021
Prezydium Zarządu
 1. Klemens Ciesielski - prezes
 2. Wojciech Derengiewicz - wiceprezes
 3. Andrzej Szczepański - wiceprezes
Członkowie Zarządu
 1. Hanna Bogdańska–Zaręba
 2. Jan Pikul
 3. Szczepan Skomra
 4. Bogusław Staniewski
 5. Antoni Stelmaszyński
 6. Zdzisław Szczech
Komisja Rewizyjna
 1. Tadeusz Proczek - przewodniczący
 2. Maria Czwojdrak
 3. Natalia Kaim
 4. Anna Klimczyńska
 5. Aleksander Nowakowski
Sąd Koleżeński
 1. Danuta Tomaszewska - przewodnicząca
 2. Anna Dąbrowska
 3. Halina Dutkiewicz
 4. Anna Garczewska-Murzyn
 5. Anna Sylwia Tarczyńska
CELE STATUTOWE
W Statucie Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy zapisane są nastepujące cele:
 1. Integracja środowiska zawodowego mleczarzy Polski, Europy i Świata.
 1. Współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych związanych z rozwojem mleczarstwa w Polsce niezależnie od form własności zakładów przetwórczych.
DOKONANIA
Do najważniejszych dokonań KSM należą:
 1. Przywrócenie członkostwa Polski w Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej FIL / IDF, która po prawie stu letniej działalności stała się wiodącą organizacją w światowym mleczarstwie
  i bez niej nie jest możliwe korzystanie z światowej nauki, handlu i biznesu. Członkostwo w tej organizacji kosztuje 120 - 130 tys. złotych rocznie i naszym zadaniem jest w ramach utworzonego Polskiego Komitetu FIL / IDF znalezienie źródeł finansowania bez udziału budżetu państwa.