UCHWAŁA KAPITUŁY SUPERARBITRÓW
VII KRAJOWEJ OCENY KONCENTRATÓW MLECZNYCH
i Produktów Mleczarskich o Przedłużonej Trwałości
(Dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka)
Kapituła Superabitrów w składzie:

Przewodniczący – prof. dr hab. Andrzej Babuchowski
Członkowie:
  1. prof. dr. hab. Józefa Chrzanowska
  2. mgr inż. Marek Murawski
  3. prof. dr hab. Jan Pikul
  4. prof. dr hab. Arnold Reps
  5. prof. dr hab. Stefan Ziajka
Sekretarz: mgr inż. Hanna Bogdańska - Zaręba

Kapituła działając na podstawie Regulaminu Konkursu „MLECZNE NOWOŚCI RYNKOWE - PRODUKT MLECZNY ROKU 2012” przyjętego przez Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy stwierdza, co następuje:

Na podstawie przedstawionej przez Producentów dokumentacji i oceny własnej produktów - kierując się wymaganiami określonymi w regulaminie - postanowiła jednomyślnie przyznać statuetkę „Produkt Mleczny Roku 2012"

„Produkt Mleczny Roku 2012"
za
GUSTO
Ser w posypce gyros, paprykowej, pieprzowo - czosnkowej,
MILKPOL S.A. w Czarnocinie.